Jag har när detta skrivs (2/8) arbetat min första dag på kliniken efter att ha varit ledig under den i södra Sverige närmast helt regnfria och soliga julimånaden. Ute har regnet vräkt ner denna dag.
På avdelningen har jag träffat arbetskamrater som vittnar om ett tufft arbetsklimat under sommaren hittills. Antalet besök på akutmottagningen är högre och platsbristen mer ihållande än under tidigare somrar. Denna verklighet är uppenbarligen inte unik för Stockholmssjukvården, enligt rapporter från till exempel Linköping och Malmö.
Finns det någon lösning på det ständigt återkommande sommarproblemet med brist på vårdplatser? Personal på sjukhus måste kunna få semester i första hand på sommaren liksom de flesta andra människor. Den stora delen av akutsjukhusens vård är akut eller åtminstone imperativ (t ex cancerkirurgi) och påverkas inte av årstiderna. Platsbrist är ett problem året runt och kanske är lösningen på problemet att öka vårdplatsantalet just året runt – marginalen för att klara en reduktion på sommaren är då större. Akutsjukvård bör inte drivas så att resursutnyttjandet kontinuerligt är nära det maximala. Utrymme för att klara topparna, närhelst på året de infinner sig, måste finnas. Socialministern har ju också aviserat att det nu är dags att öka antalet vårdplatser efter många år av neddragningar. Vi får hoppas att det också kan bli så i verkligheten.
Jag hoppas att det fina sommarvädret återkommer – då slipper jag ha en aning dåligt samvete för min perfekt förlagda semester i år – och de som har semester kvar mycket välförtjänt får njuta av sensommaren.