Löpsedelsrubriken »Läkarna som tjänar mest. Listor, län, kommuner« fick mig som så kallad sällanköpare av kvällstidningar att köpa Expressen för några veckor sedan. Inte för att få veta vilka som var listade, utan mer som en undran över vad som var syftet med att fylla sidorna 32 till 34 med dessa data. Visserligen gavs från bland andra Göran Stiernstedt och Eva Nilsson Bågenholm initialt i artikeln en del förklaringar till att löneläget berodde på fortsatt läkarbrist, läkarstafetter och en ökad andel administrativt arbete med minskad tid för patientarbete.
Men därefter följde mycket statistik och jämförelser med andra yrkeskategorier med naturligtvis avsevärt sämre årsinkomster.

Var syftet med publiceringen att visa hur förfärligt mycket en del tjänar och därigenom låta patienterna förstå vilken person de möter på mottagningen? Var syftet att alla ska förstå hur orättvisa inkomsterna är på våra arbetsplatser, eller var det för att man ska börja snacka om grannen, för att helt enkelt göra folk förbannade?
Nä, så kan det väl ändå inte vara?
Kan det i stället ha varit för att man ville visa hur ofta läkare har jour, vikarierar på ledigheter, och att det också görs inom landet och till exempel inte i Norge?
Eller så ville man förstås bara visa att många läkare också deklarerar hela sin inkomst och gärna betalar skatt. Var artikeln skriven bara för att få sälja lösnummer? Ja, kanske. I alla fall lyckades man denna gång med undertecknad.

Jag drog i alla fall mina egna slutsatser. Många läkare har ofta jour, jobbar extra under ledigheter, och majoriteten är säkerligen värd sina pengar.