År 2010 var året då Läkartidningen Förlag AB började göra skäl för hela namnet. Det var då som vi på allvar gav oss in på ett fält utanför den ordinarie tidningens. En sammanfattning av förlaget i siffror ger följande:
Vi har producerat fler än 3 200 sidor text i Läkartidningen, fördelade på 42 utgåvor. Vår sajt Lakartidningen.se har stadigt ökat i attraktionskraft och lockar nu ca 40 000 unika besökare i veckan.
Utöver det har vi arrangerat fem symposier med sammanlagt ett drygt tusental besökare. Symposierna tar alltid sin utgångspunkt i ett aktuellt tema i Läkartidningen och handlade i år om diabetes typ 2, onkologiska läkemedel, STI samt livsstil och hälsa. Det sistnämnda symposiet lockade fler än 300 åhörare i Stockholm och repriserades i Göteborg i samband med medicinska riksstämman.
Två böcker i serien Medicinsk kunskap från Läkartidningen har kommit av trycket: »KOL« och »Inflammatorisk tarmsjukdom«.
Vi har publicerat fyra utgåvor av det populärvetenskapliga magasinet Hälsa & Vetenskap, som har vunnit allt fler läsare.
Varför gör vi allt detta? Läkartidningen var länge den huvudsakliga, för att inte säga enda, uppgiften för förlaget och en stabil intäktsgivare till förbundet. Men tiderna har förändrats, och för att följa med i utvecklingen har vi slagit in på linjen att förmedla och distribuera det som är kärnan i verksamheten, tidningens innehåll, på flera sätt.

Den viktigaste målgruppen är läkare och läkarstudenter, och vår primära uppgift är att fortsätta att vara en »kunskapskälla och bidra till kompetensutveckling för läkarkåren«, som det står i tidningens ägarpolicy.
Till den målgruppen har förlaget nu också lagt den hälsointresserade allmänheten med Hälsa & Vetenskap.
Läkartidningen är kärnan i verksamheten, som vi även fortsatt prioriterar främst, men vi fortsätter att utveckla förlaget i stort nästa år. Till dess vill vi önska våra läsare en god jul och ett gott nytt år.