Välkomna till den nya Läkartidningen av 2011 års modell. Vi har skruvat lite på formatet, filat på omslaget och gett tidningen delvis nya färger, och den har fått en ny rygg. Den gamla limbindningen är bytt mot en klamrad variant som skapar större flexibilitet och bättre ekonomi, vi känns nu modernare och mer med i tiden.
Men det betyder inte att vår kärna har förändrats. Läkartidningen är och ska fortsatt vara den naturliga samlingsplatsen för alla läkare, som vår framtidsgrupp har uttryckt saken, och den ska fortsatt vara kompetenshöjande för kåren, enligt våra ägardirektiv.

Gruppen, som bestod av yngre doktorer och som lade fram sitt förslag i höstas, menar att Läkartidningen i framtiden bör fortsätta stå på samma vetenskapliga grund som i dag – men att vi måste arbeta över ett större fält och i flera kanaler.
Till vissa delar sammanfaller deras förslag med de vägar som vi redan slagit in på; vi har runt den vetenskapliga kärnan skapat flera produkter som på olika sätt tillfredsställer olika intressen. Hälsa & Vetenskap, det populärvetenskapliga magasinet för den hälsointresserade allmänheten, våra symposier som tar avstamp i tidningens olika teman för fortbildning av läkare och som också kan presenteras i bokform, vår sajt Lakartidningen.se som uppdateras dagligen och som vi under 2011 ytterligare ska förbättra.

Vi jobbar således på med vårt förlag och vår tidning, som för 100 år sedan, i nr 1 år 1911, hade artiklarna Om behandling af syfilis med »Hata« och Ny metod för bestämning af den fria saltsyran i magsaft. Kanske inte helt gångbara nu, men ambitionerna är desamma.