Trafikverkets preliminära beräkning av antalet dödsfall i trafiken för 2010 visar 270 döda. Så få dödsfall i vägtrafiken har inte noterats på över 100 år. Antalet svårt skadade har också minskat. Tillfälliga orsaker kan naturligtvis ha bidragit, men utan tvekan är det ett målmedvetet, långsiktigt arbete som lett fram till detta, vilket gör att Sverige kommer att klara EU-målet om en reduktion av antalet omkomna från 2001 till 2010 på 50 procent.

En rad samverkande faktorer ligger bakom de förbättrade siffrorna: allt från säkrare bilar, förbättrade mötesfria vägar till nyktra bilförare och reflexförsedda barn, alltså förändringar på både system- och individnivå.
Sedan några veckor gäller den nya patientsäkerhetslagen. Den innebär ett avgörande skifte för alla oss som arbetar i vården genom att den tidigare enögda synen på felande individer – syndabockar – ersätts av en systemsyn. Ansvaret för den enskilde medarbetaren blir emellertid inte mindre, tvärtom. Äntligen har vi fått en lagstiftning som ger oss möjlighet att mycket mer systematiskt och långsiktigt arbeta för en ökad patientsäkerhet.
Läkarkåren har en särskilt viktig roll att fylla för att den nya lagens målsättning ska realiseras. Alldeles särskilt gäller det för hur vi agerar när olyckan är framme och en vårdskada inträffat. Öppen redovisning och målmedveten strävan för att se till att samma olycka inte inträffar igen är ett tydligt krav, inte bara moraliskt, nu även lagligt!
Läs även artikeln på sidan 70.