I slutet av förra året skrev jag en reflexion om läkaretik på Internet. Mitt budskap – för läkare som följer de vanliga spelreglerna kring integritet och sekretess är webbens nya arenor lika öppna som för andra. I princip har jag inte ändrat uppfattning, men på sistone har varningsklockor pinglat i mitt eget sociala nätverk.
En läkare i USA blev nyligen sparkad och bötfälld för att ha gjort ett obetänksamt inlägg på Facebook. Bryan Vartabedian, profil i den amerikanska läkarbloggosfären , anser att fallet bör ses som ett lärande i stället för ett varnande exempel. Läkarkårens engagemang behövs utanför de egna kretsarna. Det är olyckligt om Facebook-fallet leder till att läkare stänger in sig på sina expeditioner och inte utvecklar sin digitala professionalism.

På medicinarbloggen »Det Som Snurrar« pågår en intressant diskussion om etik . Kan man publicera betraktelser över möten med människor i vårdens vardag, även om verkligheten avidentifieras och förvrängs?
Jag anser själv att läkare borde bidra mer till det offentliga samtalet, att läkarrollen också rymmer ett ansvar för en sund debatt i samhället om medicin och sjukvård. Men, att blogga om sjukvårdens innersta väsen är riskabelt i ett svårtämjt medium, där uttalanden kan spinna i väg med en kraft som inte kan kontrolleras. Läkargärningen bygger på tillit och respekt mellan oss och dem vi möter, och förtroende är en förgänglig känsla. Låt den inte gå förlorad.