På Läkartidningen råder ingen sommarstiltje. När jag drygt två veckor efter midsommar återvände till inkorgen väntade en cirka 25 centimeter hög packe med manus i olika stadier, från nyinskickade till slutligt reviderade. Säkert har många spurtat för att bli klara med sina bidrag före sommarsemestern. Det stora intresset är ändå lite överraskande men framför allt mycket glädjande. Det ses uppenbarligen som attraktivt att publicera sig i Läkartidningen, vilket i och för sig inte är förvånande.
Läkartidningen är det främsta forumet för publikation av originalarbeten som rör svenska förhållanden samt den naturliga platsen för olika typer av översikts- och nyhetsartiklar som syftar till att hålla den svenska läkarkåren uppdaterad inom breda medicinska områden. Läkartidningen når ut till hela den svenska läkarkåren och i hög grad även till samhället i övrigt. Ett tecken på detta är inte minst den uppmärksamhet många av artiklarna i LT röner i allmänna massmedia. Under detta år har TV och de stora dagstidningarna ofta uppmärksammat sådant som vi publicerat.
Problem finns dock med att vara populär. Vi har ett begränsat utrymme i tidningen. På grund av anstormningen av manuskript och dessas generellt höga kvalitet kommer tyvärr en del skribenter få ett negativt besked trots att deras bidrag kan vara av värde. Vidare tar den redaktionella processen tid och även efter accept finns en väntetid innan artiklar publiceras.
Vi kommer framöver att se över hur vi på ett optimalt sätt ska tillgodose behovet av att kunna publicera sig i Läkartidningen – så fortsätt skriva!