Ett nytt uttryck lanserades nyligen i medierna, McDonaldseffekten, som beskriver när unga människor, som anses ha för vana att omgående få sina behov tillfredsställda, uppsöker akutmottagningar i onödan.
Det känns trist att peka ut unga som en särskilt krävande patientgrupp, men det är ju helt klart att livsstil och sjukvårdsbehov förändras över tid. Yngre människor har ett annat förhållningssätt till vård och service, vilket medför att sjukvården måste anpassa sig och planera morgondagens sjukvård efter vårdtagarnas behov. Vår egen vardag ser i dag annorlunda ut än tidigare. Vi bokar resor och teaterbiljetter, betalar räkningar och köper aktier på nätet dygnet runt. Sitta i telefonkö för att beställa tid ligger helt enkelt inte rätt i tiden!

Primärvården borde i större utsträckning kunna erbjuda drop-in-besök, kvällsmottagning och telefonrådgivning. Möjligheter att boka/avboka tid via nätet och kommunikation via chattsidor är några saker som även specialistmottagningar skulle kunna erbjuda. Inom min egen specialitet, kvinnosjukdomar, finns massor med lämpliga områden för drop-in-verksamhet, som till exempel testning och behandling mot könssjukdomar, cellprovstagning, preventivmedels- och abortrådgivning.
Att förbättra tillgängligheten behöver absolut inte innebära att fler konsumerar vård, det är ju fortfarande vi som vårdgivare som avgör vilka utredningar och åtgärder som ska utföras samt för vilka patienter. Vi har ju det medicinska ansvaret, det kan vi inte lämna ifrån oss!