Kroniska sjukdomar som hjärt–kärlsjukdom, cancer, diabetes och KOL blir snabbt allt vanligare i utvecklingsländer. Åttio procent av alla som dör på grund av dessa sjukdomar finns i länder som Indien, Vietnam, Brasilien och Sydafrika.
Mot bakgrund av denna utveckling antog FN i september en deklaration »on the prevention and control of non-communicable diseases«. Det konstateras att dessa sjukdomar kraftigt minskar den ekonomiska tillväxten i de flesta av världens länder. Ökningen är särskilt stor i Afrika och södra Asien – delar av världen som dessutom har omfattande problem med svåra infektionssjukdomar.

Orsaken är främst förändrad livsstil med fler rökare, mindre fysisk aktivitet och nya kostvanor. Så, vad göra? De drabbade länderna har inte råd med dyra behandlingar. Därför är FN-deklarationen fokuserad på tidig identifikation av riskfaktorer och på riktad och generell prevention. Detta innefattar rening av rök från spisar, förebyggande av trafikskador och förändrade levnadsvanor vad gäller tobak, fysisk aktivitet, kost och alkohol.

Många innovativa idéer kommer från olika utvecklingsländer. I Sydafrika har exempelvis försäkringsbolaget Discovery infört »air miles« för den som går på gym eller är fysiskt aktiv på andra sätt. Detta kontrolleras genom att kreditkortet dras på träningsanläggningen eller att stegmätardata skickas in. I andra program får de personer som lyckas sänka sitt blodtryck eller gå ned i vikt lägre försäkringskostnad.