Läkartidningen fortsätter under det kommande året på den inslagna vägen att erbjuda läkarkåren ett diversifierat utbud av information och utbildning. Detta sker via papperstidning, nätet, böcker och vetenskapliga symposier. Ett livslångt lärande som innefattar att hålla sig à jour med nya riktlinjer för hur man utreder och behandlar olika sjukdomar är ett absolut måste för alla kliniskt verksamma läkare. Men utvecklingen på medieområdet går rasande fort, och det måste Läkartidningen Förlag AB anpassa sig till. Det blir allt tydligare att framtiden i det vi ovan beskriver till stor del ligger i cyberrymden.
En del av våra läsare litar fortfarande på vår papperstidning som ryggraden i vår informationsverksamhet och kan ibland bli besvikna för att visst material som kalendarium och debatt delvis endast publiceras på nätet. Så kommer det att bli även i fortsättningen. Utan att ändra på våra grundläggande principer kommer tyngdpunkten gradvis att skjutas över till vår webbplats medan vi minskar en smula på det redaktionella materialet i den tryckta tidningen.
Under 2012 investerar vi i nya IT-system som på sikt ska förenkla publiceringsprocesserna, och vi avser även att utveckla en karriärsajt med ett redaktionellt innehåll som kan vara av vikt för den yrkesverksamme doktorn.
Men vår verksamhet är beroende inte bara av våra läsare utan i lika stor utsträckning av våra författare. Vi tackar för alla bidrag ni skickade in under förra året och hoppas ni fortsätter på samma sätt även i år.
God fortsättning på det nya året!