Wall Street Journal (WSJ.com, 23 jan 2012) – av alla tidningar – tar upp en debatt om huruvida läkare bör använda e-post i sin kommunikation med patienter. En anhängare och en motståndare, båda praktiserande läkare, utvecklar sina synpunkter på detta. Anhängaren slutsummerar med synpunkten att vi inte längre kan avstå från den utökade effektivitet, bekvämlighet och vårdkvalitet som inkluderande av e-postkommunikation i vår praktik innebär. Motståndaren pekar däremot på faror och konkluderar att det är på »doktorns kontor som medicin ska praktiseras«.
En engelsk kollega ansåg att förkortningen e-mail betydde »evil mail«, men jag kan inte hålla med. Visst kan en hel sida av rödfärgade nya meddelanden kännas belastande, men visst är e-postfunktionen ett tidsbesparande och bekvämt sätt att kommunicera, som revolutionerat arbets- och privatliv.

Hur ska det då användas i sjukvården? I mitt eget fall är det alltid patienterna som tagit initiativet till elektronisk konversation. I de flesta fall gäller det enkla saker som förnyelse av recept, en läkemedelsfråga eller en kort symtombeskrivning med åtföljande fråga. Patienterna uppskattar möjligheten att meddela sig per e-post och att doktorn när så är påkallat ringer upp. Själv ger jag mig inte in i några detaljerade diskussioner via mejl så min ståndpunkt ligger nog mitt emellan de refererade kontrahenternas.
E-post är ett bra hjälpmedel i patientkommunikationen om den används på rätt sätt. Läsekretsens synpunkter mottas gärna!