Motion kan förändra dina gener. Så löd rubrikerna härom veckan. Nyheten att så lite som bara »några minuters« flås kunde ge avtryck i cellens innersta toppade radions nyhetssändningar, togs upp i tv:s Rapport och omskrevs i tidningarna. Till grund låg ett pressmeddelande från Karolinska institutet, som speglade den nyligen publicerade studien »Acute exercise remodels promoter methylation in human skeletal muscle«.
I BMJ sågs härom månaden en artikel som sökte utröna huruvida utformningen av pressmeddelanden från medicinska tidskrifter påverkar den efterföljande nyhetsjournalistiken. Slutsatserna i denna »Influence of medical journal press releases on the quality of associated newspaper coverage« förvånar föga: visst finns ett samband mellan högkvalitativa, nyanserade pressmeddelanden och dito vidare mediebevakning.

En artikel om promotormetylering i musmodell förblir i det fördolda – om den inte piffas till. I pressmeddelandet redovisas ärligt att »den ursprungliga genetiska koden förändras inte« och att studien är ytterligare en bit i det komplexa pussel som utgör epigenetiken. Med dessa förbehåll presenterades, med journalistiskt mumsmums, en oemotståndlig slutkläm:
»Träning är medicin och det verkar som möjligheten att förändra vår epigenom för att uppnå bättre hälsa bara är en joggingrunda bort.«
Att hålla på den vetenskapliga hederligheten och samtidigt söka genomslag i mediebruset är en konst – och en balansgång.