På Läkartidningen lever vi olika tempi. Varje dag nyheter på nätet. Snabba reaktioner på händelser i omvärlden, webbansvariga vet aldrig på morgonen vad som ska finnas på nätet när de går hem för dagen.
Varje vecka – eller i vart fall 36 veckor om året – en mättad tidning med kvintessensen av veckans viktigaste händelser och ett reportage.
Plus ett antal vetenskapliga artiklar som kan ha fått vänta på publicering i ett antal månader.
Plus en kulturartikel eller ett par bokrecensioner. Plus notiser om personer och disputationer. Plus en fräsande debattavdelning. Diskussionsglada doktorer bryter lans med varandra.
Minst sex gånger om året de dagliga nyheternas motpol, temanumren. Från idé kan det ta två år innan det finns i tryck. Från beslut till publicering ett år. Inte fort, men bra.

De senaste åren har vi förädlat temanumren till vetenskapliga symposier. Efter en försiktig start 2008 ökade vi tempot och har räknat in 2 300 besökare totalt. Några av våra teman har också blivit böcker, hittills fem.
Förra året inledde vi ett samarbete med Läkarförbundet, Karriärkvällar. Inspirerande föreläsare om sina val i yrkeslivet – hur de blev katastrofkirurger, vårdentreprenörer eller generaldirektörer i Socialstyrelsen. Fulla hus runt om i landet, en ny gren på förlagsträdet.
Alltså, vi lever i olika tempi, men lyder under samma klocka och arbetar vidare lika hårt för en tidning och ett förlag som, förhoppningsvis, ni och vi kan känna stolthet över.
Trevlig sommar!