I Lancet (doi: 10.1016/S0140-6736(11)61746-7) lanserades av två australiska cancerforskare nyligen ett förslag om att rekommendera kombinerade p-piller till nunnor för att på detta sätt minska förekomsten av bröst-, äggstocks- och livmodercancer bland dessa kvinnor. Redan år 1713 noterades att nunnor hade en betydligt ökad förekomst av bröstcancer. Detta har senare bekräftats av andra studier, och riskökningen gäller även livmoder- och äggstockscancer.
Bakgrunden är antalet menstruationscykler, som är direkt relaterat till cancerrisken. Många ägglossningar under livet innebär ökad cancerrisk. Föder man många barn, ammar länge och slutar menstruera redan i 40–45 årsåldern har man lägst risk för bröst-, äggstocks- och livmodercancer. Om en kvinna inte bromsar ned sina ägglossningar genom att vara gravid och sedan amma under en tid så kan hon i stället använda kombinerade p-piller för att uppnå det mer »naturliga« tillståndet och därmed minska sin risk.
Nåväl, för att återvända till nunnorna så bannlyste ju påven Paulus VI, i sin Humanae Vitae från 1968, alla former av preventivmedel, men behandlingar som anses nödvändiga för att bota/förhindra sjukdomar kan, enligt dokumentet, användas även om de råkar ha en graviditetsförhindrande effekt. Här finns alltså en möjlighet för nunnorna!
Det är förstås inte särskilt troligt att p-piller kommer att rekommenderas som cancerprofylax i vårt land, men de positiva effekterna förtjänar ändå att lyftas fram då och då.