Landshövding Stefan Carlsson har nu presenterat sin myndighetsutredning. Tio befintliga myndigheter inom vård- och omsorgsområdet föreslås bilda fyra helt nya. Redan i januari 2014 ska den nya organisationen vara på plats. En första ny generaldirektör ska tillsättas inom kort. Här råder ingen sommarlättja! Märkligt är att utredningen också föreslår att lagen om läkemedelskommittéer från 1996 ska upphävas. Motivet är att den försvårar integreringen av olika typer av rekommendationer i vården, men någon bakgrund till denna tes presenteras inte. Lagen har ett obligatoriskt krav på att det ska finnas minst en läkemedelskommitté i varje landsting, med uppgift att verka för en rationell läkemedelsanvändning.
Det är inte så svårt att skriva ihop riktlinjer för hur vi bör agera i vården. Men det är erkänt svårt att skapa förtroende för dessa, förankra dem och nå följsamhet. Det är här som läkemedelskommittéerna har varit så framgångsrika! Genom att engagera lokala kollegor, väl förankrade i läkarkåren och i vården, får arbetet kring de s k rek-listorna trovärdighet och genomslag. Den svenska modellen är i dag internationellt uppmärksammad. Ingenstans i Europa ser man en motsvarande följsamhet till rekommenderade läkemedel. WHO har initierat en internationell kurs i det svenska konceptet. Undra på att de svenska läkemedelskommittéerna utgör en nagel i ögat på den globala läkemedelsindustrin. Det är denna tunga kraft som skiljer läkemedelsfrågorna från andra vårdfrågor och som kräver en särskild kompetens- och evidenskultur som motkraft. Är det en motkraft som Stefan Carlsson vill stävja?