Vilken uppgift har icke-engelskspråkiga vetenskapliga publikationer? I veckan som gick avhandlades bland annat den frågan i en konferens mellan de nordiska medicinska läkartidningarna.
Förutsättningarna är på ytan lika – små länder, små språk, begränsade resurser.
Men lösningarna för hur vetenskaplig tidningsproduktion bedrivs skiljer sig åt förvånansvärt mycket. Den norska Tidsskriftet har en genomtänkt och aktiv digital strategi – medelst podcast, Twitterflöde och en egen Youtube-kanal ges läsarna möjlighet att ta del av vetenskapligt material i fler former än i skrift. Den danska motsvarigheten Ugeskrift for Laeger ger sina läsare möjligheter att ta del av tidningen i en Ipad-upplaga varje vecka. Även våra finska och isländska motsvarigheter agerar utifrån sina särskilda förutsättningar.
Gemensamt för alla våra systertidningar är att de på olika vis tjänar som inspirationskälla för oss på Läkartidningen. Hur det vetenskapliga materialet bäst förädlas är en fråga som aldrig kan besvaras definitivt – facit förändras kontinuerligt, det digitala landskapet är inte detsamma som i går och kommer att se annorlunda ut i morgon. Under hösten kommer Läkartidningen att gå in i en förändringsprocess, som bland annat syftar till att skapa möjlighet att producera en mer avancerad och aptitlig digital produkt.
Nästa år lär det arbetet ge frukt – och komma er läsare till del. Vilken uppgift har då en icke-engelskspråkig vetenskaplig publikation? Läsarna inbjuds härmed att kommentera.