Strukturen för grundutbildning, AT och ST är klar med tydliga mål. Men hur upprätthåller och vidareutvecklar vi vår kompetens som färdiga specialister? Det ser säkert väldigt olika ut beroende på bland annat arbetsgivaren och individen. Jag känner mig inte övertygad om att det alltid fungerar optimalt.

Är nedläggningen av IPULS ett tecken i tiden? ST-kursansvaret tas nu helt över av Socialstyrelsen och övriga uppgifter är inte tillräckliga för att IPULS ska bära sig. IPULS har setts som en garant för att vidareutbildning som arrangerats av eller med stöd av till exempel läkemedelsindustrin har haft en god kvalitet. Industrins engagemang i läkares vidareutbildning minskar dock och andra kursgivare måste tillkomma.
Läkartidningen har sedan mer än 3 år ordnat symposier i anslutning till temanummer och tar nu ytterligare ett steg genom att i samarbete med BMJ erbjuda vidareutbildning i form av en »General update« den 9 november i Stockholm. Mötet ordnas enligt det koncept som tidigare använts med framgång framför allt i Storbritannien och är i första hand inriktat på att ge allmänläkare en uppdatering inom vanliga kliniska områden. Denna gång står neurologi, kardiologi, reumatologi, lungmedicin, dermatologi och diabetes på programmet.

Vi hoppas att utbildningen, som innehåller föreläsningar av både brittiska och svenska föreläsare, ska bli en framgång. I så fall lär en fortsättning följa.