Ungdomsrabatten på preventivmedel i Sverige är fullständigt omöjlig att förstå eller förklara. De olika landstingen har alla helt olika system. Mia i Luleå får sina p-piller helt gratis medan Sara i Umeå betalar närmare 1 000 kronor för en årsförbrukning. Mia kan också välja den metod som passar just henne medan Sara kollar vad studiebidraget räcker till. Fiskpinnar eller p-ring?
Greta, i Stockholm, har ett östrogenfritt piller som tidigare kostat henne 60 kronor per år. Nu har företaget bestämt att preparatet inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom man är orolig för nya konkurrerande preparat. Därmed ryker också ungdomsrabatten. Eftersom generikapillren ännu inte finns tillgängliga på apoteket får Greta vackert klara sig utan. Under tiden hinner hon dessvärre bli gravid.
Linnéa vill gärna ha en p-stav. Barnmorskan skriver ut recept, Linnéa ilar till närmaste apotek. Tyvärr, inga stavar på lager! Kanske på annat apotek? Ja, på apoteket Masken finns staven. Där arbetar Britta som tidigare arbetat i ett annat landsting. Hon debiterar Linnéa på samma sätt som hon gjorde på sin gamla arbetsplats vilket är 120 kronor mer än i det aktuella landstinget. Linnéa betalar, hur ska hon veta? Hennes barnmorska förstår dock och får lägga ned många timmar för att Linnéa ska få tillbaka sina pengar. Det gör att Johan, Karolina och Nadja får vänta längre på sina besök.
Den orättvisa subventionen i kombination med apotekens avreglering är ett irritationsmoment och lär inte minska antalet oönskade graviditeter.
Dags att tänka nytt!