Hur ska dagens studenter utvecklas till morgondagens läkare? Frågan rör framför allt vilka medicinska kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är gemensamma för alla läkare och som ska läras ut under grundutbildningen. I dag har termen professionell utveckling börjat få acceptans som begrepp för kunskapsområdet. Det är ett paraplybegrepp för de kurser och teman som oftast ligger som en strimma genom hela utbildningen, till exempel etik, genus, kroppsundersökning, ledarskapsutbildning, medicinsk juridik, propedeutik, samtalskonst, tidig yrkeskontakt och vetenskapligt förhållningssätt med mera. Att använda termen professionell utveckling underlättas ytterligare av att det nu finns en svensk lärobok i ämnet.
I Storbritannien har man sedan länge tagit ett helhetsgrepp på området och formulerat »Tomorrow’s Doctors«. I Skottland har fem universitet tagit det ett steg till och arbetar med gemensamma mål för professionell utveckling under parollen »The Scottish Doctor«. Frågan är om de svenska medicinska utbildningsorterna inte bara ska lyssna till Högskoleverkets krav utan också gemensamt formulera vad som behövs för att bli »en svensk läkare«. Att lärosätena har både problembaserade och ämnesbaserade pedagogiska metoder kan utifrån de skotska erfarenheterna bara stärka förutsättningarna att utveckla och studera hur en student bäst når målen. En nationell standard för professionell utveckling behövs för att kunna handskas med nya förslag på en förändrad läkarutbildning, förbereda studenter på förutsättningar för AT:s vara eller inte vara och den uppdatering av målbeskrivningarna för ST som är på gång.