Förra veckans reflexion handlade om riksstämman och dess viktiga uppgift. Jag fortsätter denna vecka på temat fortbildning. Den 9 november arrangerade BMJ, med stöd av Läkartidningen, en vidareutbildning riktad i första hand till allmänläkare. Liksom med riksstämman är idén bakom denna utbildning att skapa möten mellan olika aktörer inom sjukvården. I fallet med BMJ:s »general update« är upplägget att täcka in ett antal breda kliniska områden och förmedla nyheter av betydelse för patientomhändertagande inom dessa.
Vid mötet som hölls i Stockholm föreläste tre britter, en allmänläkare med intresse för lungsjukdomar, en neurolog och en reumatolog, samt tre svenska specialister inom diabetologi, kardiologi respektive dermatologi. Mötet finansierades helt av deltagarna. Föreläsningarna var interaktiva, fokuserade på nyheter inom respektive område och följdes av frågor från ett intresserat auditorium.
Dagens tidspress och ekonomiska åtstramningar gör det svårt att få gehör för behovet av fortbildning, men detta behov måste tillgodoses. Okunskap är nämligen både dyrt och patientosäkert. Jag tycker att både riksstämman och andra typer av utbildningstillfällen behövs för att ge ett så brett och varierat utbud som möjligt. BMJ är en seriös aktör som är beredd att bidra till utbudet. Ett av Läkartidningens viktigaste uppdrag är att vidareutbilda Sveriges läkarkår. Vi samarbetar gärna med andra aktörer och dessa får gärna komma från andra länder, då jag tror att internationellt utbyte är av godo.