I de allra flesta kurser på grund- och vidareutbildningsnivå examineras studenten eller kursdeltagaren av sina egna lärare. Detta är ofta helt adekvat och dessutom resurseffektivt. På vissa större kurser eller vid större examinationer kan det dock finnas ett stort värde i att involvera externa lärare. Dessa kan komma från andra institutioner eller sjukhus men även från helt andra lärosäten i Sverige eller utlandet. En av fördelarna är att studenter och lärare gemensamt kan arbeta mot de lärandemål som de externa examinatorerna utgår ifrån. Dessutom ger det alla parter perspektiv på den egna verksamheten och bidrar till en pågående dialog mellan ibland relativt isolerade kursgivare.

Extern examination eller samverkan mellan lärosäten på andra sätt i examinationer har förekommit från och till under många decennier. Vid läkarutbildningen i Göteborg prövas nu ett sådant grepp vid den muntliga examinationen på kurserna i fysiologi, farmakologi och biokemi. Medverkande externa lärare har angivit att det var en positiv upplevelse och att examinationen ger både »värduniversitetet« och de externa examinatorerna värdefull erfarenhet för att ytterligare utveckla utbildningen på respektive håll. Vid Karolinska institutet medverkade externa observatörer under den gångna höstterminen i den första integrerade sluttentamen på termin 11. Deras återkoppling har redan bidragit till modifikationer av kommande examinationstillfälle.

Jag anser att det är dags för de medicinska fakulteterna i Sverige att inleda ett systematiskt samarbete för att ytterligare höja kvaliteten på våra läkarutbildningar.