Hälso- och sjukvården har misslyckats med sitt utbildningsansvar. I besparings- och vårdplatshetsen har utbildning åsidosatts. Läkarstudenterna i Lund hotar med strejk och föreningen Sjukhusläkarna varnar för konsekvenserna av utlokalisering av bassjukvård. Utan patienter saknas underlag för klinisk undervisning. Utbildningsansvaret bör koncentreras, menar Stefan Lindgren när han föreslår slopad AT och längre läkarutbildning. Då flyttas hela ansvaret till universiteten och det blir svårare att skylla ifrån sig.
Förslaget är tilltalande på många sätt; bättre harmonisering med övriga Europa och kortare tid till legitimation. Vikariat inför AT blir ett minne blott. Det är dock viktigt att inte devalvera legitimationen. En extratermin till dagens utbildning räcker inte, utbildningen måste göras om från grunden.

Det måste bli attraktivt att undervisa och studenterna måste ses som en resurs. Det borde inte vara så svårt. Många kollegor ser undervisning som en stimulerande uppgift som också ger variation i den kliniska vardagen. Patientdragningar borde gynna patientsäkerhet och läkarstudenter bör kunna avlasta avdelningsarbetet. Att bara sitta av tiden gör ingen glad. I Frankrike arbetar och arvoderas läkarstudenterna under sina avdelningsplaceringar. Penningvärdet må vara litet men symbolvärdet stort. Deras närvaro och arbetsinsats behövs och går inte obemärkt förbi.
Hälso- och sjukvården kommer att involveras även om universiteten tar sig an hela utbildningsansvaret fram till legitimation. Därför måste utbildning prioriteras i de kliniska verksamheterna. Det är en förutsättning för god fortsatt vård, något som framtidens patienter har rätt att vänta sig.