I och med det här numret sätter vi punkt för artikelserien »Verktyg för klinisk forskning«. Det har varit en av de största satsningarna i Läkartidningens historia. Vår förhoppning är att den tjänat som fortbildning och gett dig som läsare verktyg att själv gripa dig an bra forskning.
Läkartidningen är en nod för läkare såväl inom som utanför forskningen. Här varvas nya rön från internationella tidskrifter med originalstudier från vårdens vardag. Tidningen är på så vis ett självklart forum för en serie om den kliniska forskningens ABC.

Men, med det sagt slutar självklarheterna. För utan alla – många – skribenters flit och referenters skarpa ögon, otaliga timmar och ett oräkneligt antal mejl hade det inte blivit någon artikelserie. Inte heller hade det gått utan de ovärderliga gästredaktörerna Karin Ekström Smedby och Ylva Trolle Lagerros. Ett varmt tack till er alla! Från oss på Läkartidningen och från de många läsare som hört av sig för att ytterligare bidra eller bara uttrycka uppskattning.

Vi tror att »Verktyg för klinisk forskning« kommer att prägla Läkartidningen framöver, inte minst genom att fler fina forskningsprojekt kommer att publiceras via oss. Senare i år blir det antagligen både en bok och utbildningsdagar baserade på artikelserien. Håll utkik!