För några veckor sedan var det AT-stämma i Stockholm. Drygt 550 AT-läkare från hela landet samlades under några dagar för att inspireras och lära sig mer om allehanda medicinska ämnen. Ett av stämmans mest besökta föredrag hade namnet »Hur ska doktorn orka?«. Salen som rymde omkring 120 deltagare blev fylld till bristningsgränsen; att sitta på golvet eller stå längs väggen i en dryg timme var inget hinder.

Vi kan inte veta om AT-läkarna som lyssnade på föredraget redan hade tröttnat på sitt yrke eller om de ville lära sig hur de inte ska tappa orken framöver. När man läser om vården i Sverige är det sällan muntert; New public management är numera troligen den värsta svordomen i sjukhuskorridorerna, Lean kommer nog på andra plats. I Sylf:s AT-rankning framkommer det att 30 procent av AT-läkarna någon gång har funderat på att byta yrke på grund arbetsbelastning. Viten på grund av bristande arbetsmiljö duggar tätt. 

Många upplever nog en skillnad mellan vad man avsåg bli när man började studera medicin och den verksamhet man nu är en del av. Det är viktigt att det blir roligt att vara doktor igen och att vi får en verklighet som svarar mot de förväntningar man hade när entusiasmen var som störst. Jag hoppas att AT-läkarna gick på föreläsningen för att få tips om hur man håller ångan uppe så att deras ork kan räcka till ett helt arbetsliv med världens potentiellt mest givande yrke.