Sommaren har äntligen kommit och som vanligt finns positiva och negativa förväntningar. För sjukvårdens del dominerar de sistnämnda. Från många håll rapporteras om att sommarstängningarna i år blir mer omfattande än förra året. 

Känns detta igen? Man kan verkligen undra hur verksamheter som tar hand om patienter med icke årstidsbunden akut eller livshotande sjuklighet kan reducera sina vårdplatser med 50 procent eller ibland mer när vårdplatserna ofta inte räcker till på icke sommartid. Chefläkare och andra uttalar att man kommer att klara patientsäkerheten, men att man är bekymrad över att den personal som är i tjänst kommer att få slita hårt. Slits den för hårt blir väl rimligen patientsäkerheten hotad. 

Jag hoppas att så inte blir fallet och de som arbetar under de mest intensiva semesterperioderna får drägliga och rimliga arbetsförhållanden. Vi får se hur det har gått om några månader …

Fram till dess vill jag önska alla läsare en riktigt skön sommar. Läkartidningen utkommer som vanligt med större mellanrum på sommaren men vår websida uppdateras kontinuerligt. Ni har väl märkt att den under våren fått ett nytt och som jag tycker mycket tilltalande utseende! 

Vi strävar efter att erbjuda ett varierat utbud av nyheter, medicinsk vetenskap, debatt och kultur. Ta gärna del av detta innehåll och hör av er med synpunkter, inlägg eller kommentarer.