För utförande av hälso- och sjukvård krävs kunskap och färdighet. Sjukvårdspersonal måste ofta söka kunskap om riktlinjer för handläggning i vitt spridda dokument som kan finnas inom och utanför den egna verksamheten. Det är inte sällan oerhört svårt att på ett enkelt sätt finna denna kunskap. 

SBU:s förslag till regeringen om ett nationellt hälsobibliotek är därför ytterst välkommet. Ett sådant, innefattande en rad skilda dokument från myndigheter och professionella organisationer, skulle underlätta vardagen och kunna förbättra kvaliteten i sjukvården. 

Med överblick och smarta sökfunktioner skulle personal effektivt kunna nå evidensbaserade dokument som kan underlätta beslut och handläggning.

Dessutom skulle ett hälsobibliotek kunna utgör en »guldgruva« för medicinska forskare och för studenter inom bland annat läkar-, sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammen. Det finns internationella erfarenheter som visar att en samlad plats för medicinsk kunskap underlättar det dagliga arbetet och ger en mer jämlik vård över landet.

Jag hoppas därför innerligen att SBU:s förslag om ett nationellt hälsobibliotek blir verklighet.