I fredags hade jag ett avtalat möte med National Institute of Health (NIH), den amerikanska myndighet som bland annat står bakom PubMed. Tre dagar innan mötet, stänger USA:s regering ner. Mitt möte ställs in. Min kontaktpersons e-post kopplas till ett autosvar som informerar om att hon blivit hemförlovad tills vidare. Hon är inte ensam, 73 procent av NIH:s 18 646 anställda har fått samma besked.

På PubMeds hemsida möts man av en varning som förklarar att uteblivet regeringsstöd gör att databasen underhålls med minimal personalstyrka; information uppdateras i möjligaste mån. PubMed är bara en av NIH:s verksamheter. Organisationen ansvarar även för kliniska prövningar och är normalt världens största finansieringskälla för forskning. Initiativet ‹clinicaltrials.gov› där kliniska prövningar bör registreras ligger också under NIH.

I dag finns över 23 miljoner citeringar i PubMed och 2 000–4 000 nya indexerades dagligen fram till för en vecka sedan. PubMed är den i särklass viktigaste kanalen för att kommunicera medicinsk forskning globalt. Amerikanska inrikespolitiska problem får således globala konsekvenser i detta fall. Man kan fråga sig om det är optimalt att världens största biomedicinska kunskapskälla drivs av en enskild nations regering.

Senast USA:s regering stängde ner var 1995–96. Då dröjde det hela 21 dagar innan myndigheterna öppnade, och det tog betydligt längre tid innan verksamheterna började återgå till det normala. Låt oss hoppas att det går fortare denna gång.