Läkartidningen – organ för Sveriges läkarförbund – ska fortsatt vara en medicinskt vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift med tonvikt på medicinskt innehåll av internationell vetenskaplig standard.

Så inleds den policy som Läkarförbundets centralstyrelse antagit för tidningen.

Jag tycker att det är en bra mening. Detta då den framhåller tidningens unika kvalitet och fördel jämfört med andra medicinska tidskrifter i Sverige – de vetenskapliga artiklarna.

Dessa artiklar fungerar som en enorm kunskapskälla för läkarkåren, vilket bland annat visas genom att läkare ofta söker fram äldre artiklar på Läkartidningen.se.

Men Läkartidningen har ytterligare en viktig uppgift. Den är en läkarfacklig tidskrift, vilket kan ses som att tidningen ska berätta om förutsättningarna för att arbeta som läkare. Det kan till exempel handla om klassiska fackliga frågor som rätt till fortbildning, fungerande IT-stöd och tillräckligt med kollegor.

Under min företrädare Jonas Hultkvists ledning moderniserades tidningen och verksamheten utökades med symposier och bokutgivning.

När jag, som nu arbetat en dryg månad som chefredaktör för tidningen, för detta arbete vidare tar jag gärna hjälp av dig som läser tidningen. Jag uppskattar därför om du hör av dig till mig på par.gunnarsson@lakartidningen.se med dina synpunkter. Varmt välkommen med både beröm och kritik gällande allt som har med tidningen att göra!