Att välja framtid är inte alltid lätt. En läkarexamen öppnar möjligheter för mycket olika karriärval, inte bara sådana som utbildningen traditionellt syftar till. Jag mötte under studietiden många specialiteter som föreföll spännande och som jag gärna kunde tänka mig att jobba inom. Men någon tanke att jobba utanför läkarprofessionen hade varken jag eller mina kurskamrater (åtminstone inte den stora majoriteten av dessa). 

Under de senaste decennierna har alternativa yrkeskarriärer blivit allt vanligare efter läkarexamen. EF annonserade för några år sedan specifikt efter läkare för arbetsuppgifter som inte hade det minsta med medicin att göra. Flera av mina f d studenter har prövat på eller jobbar inom icke-medicinska områden. 

Jag har under några år varit mentor i ett program som erbjuder studenter i slutfasen av läkarutbildningen en inblick i alternativa yrkeskarriärer (www.prominentia.se). De flesta av mina mentorskollegor har varit verksamma i icke offentlig verksamhet av olika slag. Det känns bra att delvis kunna vara en motvikt till dessa alternativa karriärval och peka på att »traditionell« läkarverksamhet med patientarbete, gärna kombinerat med utbildning och forskning, är ett val som man i de flesta fall verkligen inte behöver ångra. Det är bra att ha valmöjligheter, men hälso- och sjukvård är basen i vår utbildning och förhoppningsvis det som de flesta av våra blivande och nyutbildade läkare vill jobba med i framtiden.