Vart skulle du åka om du hade en tidsmaskin? Den frågan ställde Hallands Nyheter till arkitekten Gösta Bengtsson. »Jag skulle vilja åka både framåt och bakåt för att se hur jävligt det var och hur jävligt det blir«, blev hans svar som sedan dess spridits över nätet.

I Läkartidningen är det lätt att bli påmind om problemen i Vårdsverige; NPM, platsbrist, krånglande IT-­system. Gösta inspirerade mig, så jag gick in i vårt arkiv och åkte tillbaka i tiden.

Året är 1964. Dokumentationskravet i öppenvården som infördes året innan diskuteras. Sveriges läkarförbund var kritiskt till införandet: »Vetskapen om att lämnande uppgifter journalfördes kunde avhålla patienter att för läkaren lämna fullständiga informationer eller rent av från att söka läkarvård.« Nu önskar Medicinalstyrelsen förvärra situationen genom att föreslå att journalerna ska innehålla en (orimlig) mängd fastställda detalj­uppgifter.

Jag läser inlägg om långa väntetider på poliklinikerna, undermålig sjukvårdsorganisation, rädsla för sjuksköterske- och administrationsstyre, om bristande samarbete mellan sjukvården och kommunal äldreomsorg, vilket leder till platsbrist. Den senare diskussionen fortsätter tio år senare. Platserna är för få. Det är uppenbart och bekräftas ånyo tio år senare i rapporten DIMFOG III.

Helt plötsligt är året 2014. Många av problemen känns igen. Gösta fick rätt, det verkar ha varit svårt även förr. Jag vet inte vad som väntar runt hörnet (det är lättare att åka bakåt i tiden än framåt), men jag hoppas i alla fall att Gösta får fel om framtiden.