För 2 veckor sedan var jag på kardiovaskulärt vårmöte i Malmö, som välkomnade med en försmak av sommar i luften. Över 1 200 konferensdeltagare såg till att det blev ett livligt och intressant möte med många tänkvärda diskussioner under eller vid sidan av de organiserade sessionerna. Medicinska riksstämman samlar ännu fler deltagare, men tyvärr inte så många som den borde med tanke på att den riktar sig till de flesta läkare. Årets datum är 4–5 december. Boka gärna datumen nu då det är viktigt att mötas för att diskutera inte minst de stora tvärprofessionella frågorna. Läkartidningen och Läkarförbundet är även i år huvudpartner till arrangören Svenska Läkaresällskapet. 

Läkartidningen är i år för första gången även arrangör av aktiviteter i Almedalen. De ämnen som kommer att behandlas är vårt omhändertagande av patienter med diabetes samt hjärt–kärlprevention med läkemedelsbehandling. Båda dessa ämnen berör i högsta grad stora delar av läkarkåren och vi hoppas på en livlig diskussion. Det är just i diskussionen som insikter kan skapas och en utveckling kan ske. Läkare behöver träffa sina kollegor, men även samhället i övrigt i form av politiker, administratörer och blivande eller aktuella patienter. Almedalen och riksstämman är bra fora för sådana möten och bidrar till en fortsatt utveckling av svensk sjuk- och hälsovård. 

Livet är dock inte bara arbete och möten varför jag redan nu vill ta tillfället i akt att önska alla läsare en riktigt skön och avkopplande sommarledighet! Kanske ses vi i Almedalen!