Att tolka hälsorelaterad information och vetenskap är inte alltid lätt, men att hitta den har aldrig varit enklare. Barriärer som förr utgjordes av begränsad tillgång till medicinsk, vetenskaplig information har jämnats med marken. Det kan inte ha undgått någon kliniskt verksam att patienter läser allt mer på internet om sina tillstånd. Men vad läser de egentligen? Är det tillförlitligt? 

I Journal of the American Society of Hypertension rapporteras om en granskning av Youtube-filmer rörande hypertoni. Totalt 400 filmer scree­nades. Filmer om pulmonell, graviditetsinducerad respektive intrakraniell hypertension exkluderades. 209 filmer inkluderades för bedömning av två oberoende internmedicinspecialister med intresse för hypertoni. Filmerna k    lassades antingen som användbara, missvisande eller som personliga redogörelser och bedömdes enligt 5-punktsskalor för tillförlitlighet och kvalitet.

63 procent av filmerna ansågs användbara medan 33 procent klassades som missvisande. Hälften av de missvisande filmerna innehöll produktreklam, vilket kan jämföras med 3,82 procent bland de användbara. Dessvärre var de missvisande filmerna de mest sedda och »gillade«. Siffrorna ligger i linje med vad tidigare granskningar av medicinskt material på Youtube visat. 

Som mindre insatt kan det vara svårt att värdera kunskapskällor och inte falla för missvisande information som kanske lockar med mer sensationella budskap. Informationsdjungeln är stor med många frukter att skörda, men det är lätt att gå vilse. Vi läkare bör hjälpa patienterna att hitta rätt.