Den barnmorska som nekades anställning för att hon vägrat utföra aborter har nu beslutat sig för att stämma landstinget i Jönköping och att yrka på skadestånd. Hennes juridiska ombud anser att landstingets beslut utgjort ett ingrepp i barnmorskans rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet. Okej, men hur tänker hon då? Självklart får man ha vilken religion man vill i vårt land, men det kanske inte ska påverka hur vi bedriver vård? Det är ju inte direkt en mänsklig rättighet att vara barnmors­ka. Eller gynekolog. Det finns andra arbeten. Det vanligaste motargumentet brukar vara att det bara är att hänvisa till någon annan. Lätt som en plätt, eller?  

I Italien har fler och fler läkare anfört den så kallade samvetsfriheten, vilket medfört att många kvinnor i praktiken inte får tillgång till fri abort. Och ja, antalet aborter sjunker. Alltså de officiella siffrorna. Antalet »missfall« däremot har i Italien ökat kraftigt, och antalet illegala aborter uppskattas av myndigheterna till 20 000 årligen, men i verkligheten är det nog många fler. Eftersom italienskorna har bland de lägsta födelsetalen, lägsta aborttalen och den lägsta preventivmedelsanvändningen i Europa så går det ju inte ihop annars. För inte har väl sexvanorna ändrats? Mer avhållsamhet? Sanningen är nog att italienska kvinnors reproduktiva hälsa riskeras, särskilt för de som inte har möjlighet att resa utomlands för att göra abort.

Den barnmorska eller läkare som erbjuder alla patienter den vård de har lagstadgad rätt till, är den som kan njuta av ett gott samvete. Ingen annan.