»Förut tog jag en grön rund tablett varje morgon men nu är den vit och avlång. Har det någon betydelse att tabletterna ser annorlunda ut jämfört med tidigare?« Ja, svarar nog de flesta, och nu finns det även vetenskaplig evidens för detta. Sannolikheten att patienter som behandlades efter en hjärtinfarkt slutade med sin medicinering ökade nämligen med 34 procent efter en förändring av färgen på tabletterna och med 66 procent efter en förändring av tabletternas form. Detta fynd rapporterades nyligen i en amerikansk undersökning (Ann Intern Med. 2014;161:96).  

Resultaten har i högsta grad relevans även för svenska patienter då generikareformen medfört att läkemedelsutbyten har blivit mycket vanliga. Problem med medicinbyten har diskuterats vid många tillfällen men oftast inte mot en forskningsbakgrund. Därför är den nämnda studien viktig. Är den då ett argument för att riva upp generikareformen? Kanske – men ekonomiska förhållanden talar för att nuvarande »utbytesstrategi« kommer att bestå. Studien är dock ett starkt argument för oss i vården att ägna oss mer åt frågan om och hur våra patienter tar sina ordinerade läkemedel. Vi är kanske ofta både för godtrogna och för stressade för att ta upp denna fråga med patienterna.

Det finns många skäl till dålig följsamhet till medicinering, och det finns även många andra problem med medicinering. För att förbättra läkemedelsanvändningen behövs samverkan mellan apotek, läkare och övrig vårdpersonal. Läkemedel är kanske vårt viktigaste terapeutiska instrument. Det instrumentet förtjänar mer uppmärksamhet.