Begreppet överbeläggning kan ha olika innebörd. På det sjukhus i Hanoi, där vi tillsammans med vietnamesiska kollegor driver ett forskningsprojekt, är det typiska två eller fler patienter i samma säng. På ett annat sjukhus, endast 50 meter bort, är förhållandena helt annorlunda. Dit söker sig utlänningar och rika vietnameser för att få en modern sjukvård. Eftersom endast en mindre del av sjukvården bekostas av staten drabbas de flesta familjer mycket hårt när läkemedel ska betalas. 

Under de senaste 20 åren har Vietnam förändrats oerhört. Ett tidigare fattigt jordbruksland med infektioner och många svältande är nu ett »low middle income country«, med en ung men snabbt åldrande befolkning med olika kroniska sjukdomar som den största utmaningen. En mycket svag primärvård – mindre än en tredjedel så många läkare per invånare som i Sverige – gör det svårt att hantera en snabbt ökande mängd patienter med hjärt–kärlsjukdom, diabetes, cancer och Alzheimers sjukdom. 

Inom samarbetet träffar vi en hel del läkarstudenter, troligen dem med bäst kunskaper i engelska och med bäst studieresultat. Dessa studenter tror starkt på en bättre framtid och visar en påtaglig vilja att jobba mycket hårt. Under ledning av läkare som disputerat i Sverige arrangerar studenterna »journal clubs« med intensiva diskussioner om metod och tolkning av olika fynd. Deras intresse för forskning är smittande, och studenterna lär sig forskningsprocessen genom att vara djupt involverade i projekt om bland annat osteoporos och diabetes. Trots enorma skillnader mellan Vietnam och Sverige har vi mycket att inspireras och att lära av.