Det började blygsamt år 1904 med att läkaren Knut Kjellberg sammanställde de första numren av Allmänna Svenska Läkartidningen. Den skulle »behandla spörsmål rörande de svenska läkarnes sociala, vetenskapliga och ekonomiska intressen samt deras ställning till allmänheten och till hvarandra«.

Vi firar nu att Läkartidningen fyller 110 år. Detta genom att på sidorna 2240 till 2243 berätta om tidningens historia. 

Medicinen har naturligtvis varit och är hjärtat i Läkartidningen. I samband med att tidningen fyllde 100 år konstaterade dåvarande medicinska chefredaktören Josef Milerad att det behövs »en pålitlig källa som sållar, kondenserar och sammanfattar data«. Den uppgiften tänker vi fortsätta att utföra på bästa möjliga vis.

Att vara läkare är dock inte bara att ha ett kunnande. Det handlar även om möjligheten att utöva detta. För att göra det krävs en fungerande vardag. Det måste exempelvis finnas tillräckligt med kollegor, fortbildning och fungerande IT-system. Ibland hörs åsikten att »läkare har det så bra så de ska aldrig klaga«. Men ute i vården gäller för läkare som för andra yrkesgrupper att varje dag arbeta för att behålla och förstärka de rättigheter som har uppnåtts genom år av fackligt arbete. 

Då Läkartidningen även är en läkarfacklig tidskrift är det av vikt för oss att följa det fackliga arbetet. Vi räknar med att framöver rapportera ännu mer om detta ämne.

Med ovanstående sagt önskar jag trevlig läsning av ännu ett nummer av Läkartidningen.