Detta är årets sista reflexion i Läkartidningen och det ger anledning till att blicka bakåt såväl som framåt. 2014 var året då krig fortsatt härjade i Syrien  och en ebolaepidemi bröt ut i Västafrika. I Sverige har sjukvården tyngts av sjuksköterske- och vårdplatsbrist. Trots nämnda brister blir vi svenskar både äldre och friskare, vilket nyligen ytterligare belagts av färsk EU-statistik. En frisk 65-åring kan nu se fram mot i genomsnitt 15 friska år till, vilket är uppmuntrande inte minst för undertecknad. Är det bättre levnadsvanor och arbetsförhållanden eller preventivt och kurativt sjukvårdsarbete som förklarar denna positiva utveckling? Sannolikt bådadera, men utan att förringa de insatser som görs i hälso- och sjukvården tror jag mer på det förstnämnda. 

Den stora övergripande nyheten på hemmaplan är att extraval ska hållas i mars. Oavsett partisympatier kan man hålla med om synpunkten att Sverige behöver en regering, som vår sjukvårdsminister påpekade när han invigningstalade på riksstämman. Förutom det finns mer att önska inför nästa år. Att sjukvården fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt genom forskning och ökad kunskap. Att vi får bättre och mer kompatibla IT-system som hjälpmedel. Att sköterskebristen minskar och att vidareutbildningen av läkare förbättras. Att ojämlikhet i sjukvård mellan olika landsdelar och patientgrupper minskar.

Även om mycket inför 2015 är osäkert står en sak klar. Läkartidningen kommer att fortsätta att vara ett engagerat språkrör för läkarkåren i olika former, via tidning, nyhetsbrev, webb och olika utbildningsaktiviteter. Detta sker i samverkan med våra läsare och artikelförfattare som härmed tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!