»Svenska kvalitetsregister en guldgruva för läkare«. Så lyder rubriken på en Kommentar som den 29 december förra året publicerades på Läkartidningen.se. Artikelförfattaren, professor Jonas F Ludvigsson, konstaterar att en aktuell sammanfattning visar att det finns över hundra svenska kvalitetsregister. Han skriver vidare: »Kvalitetsregister har redan lett till ökad kunskap och förbättringar av vården.«

Om vikten av relevant medicinsk kunskap handlar även en artikel i denna utgåva av Läkartidningen med rubriken »Kunskapsstöd på nätet – marknad som växer« (se sidan 10). Reporter Michael Lövtrup berättar i artikeln att allt fler läkare använder sig av nätbaserade kunskapsstöd som drivs på kommersiell basis. Han skriver bland annat: »Att efterfrågan på sajternas tjänster ökar beror säkert till stor del på den accelererande kunskapsutvecklingen som gör att det finns allt mer en läkare måste känna till, och på att halveringstiden för behandlingsrelaterad kunskap stadigt krymper. Men när internet blir en allt viktigare kunskapskälla för läkare ökar också kraven på källkritisk förmåga.«

Både Jonas F Ludvigssons och Michael Lövtrups artiklar är värda att läsa och reflektera över. Båda återfinns även i ett arkiv som samlar en mycket stor mängd medicinsk kunskap – Läkartidningens arkiv på Läkartidningen.se som nu innehåller över 45 000 artiklar. Åtskilliga läkare besöker detta varje dag just i syfte att ta del av den kunskap som finns där. Det är en glädje för Läkartidningen att återkommande kunna bidra till ett ökat vetande om svensk medicin.