Jag tycker att det är bra att sjukvård bedrivs i moderna och ändamåls­enliga lokaler. Nya sjukhus byggs och planeras inte minst i Stockholm där Nya Karolinska Solna (NKS) är flaggskeppet. Att detta blivit dyrare än vad de allra flesta anat är något som belysts i medierna. Förutom  NKS planeras tillbyggnader till befintliga akutsjukhus, nya närsjukhus och kanske även ett helt nytt akutsjukhus söder om staden. 

Lokaler är dock inte Sveriges stora problem när det gäller sjukvård. Bekymret är vilka som ska jobba på sjukhusen och vilka förutsättningar de har att lösa sina uppgifter. Sjuk­sköters­kebristen är på sina ställen alarmerande, och inom vissa specialiteter är även läkarbristen påtaglig. Förutom brist på huvuden och händer i vården har vidare- och fortbildning försummats under många år. 

För detta verkar dock inte administ­ratörer och politiker ha några bra framtidsplaner eller effektiva botemedel, åtminstone inga som kommuniceras utåt. Är det kanske mer intressant och stimulerande att planera infrastruktur och nybyggnader än att se till att personalförsörjning och kompetensutveckling fungerar? 

Personalen är sjukvårdens största och viktigaste tillgång. Bra sjukvård kan bedrivas av duktig personal i nästan vilka lokaler som helst, men personal- och kompetensbrist kan aldrig kompenseras av nya lokaler, hur moderna och påkostade de än är. En god personalförsörjning och dito politik är nödvändig för att sjukvården ska fungera optimalt. Jag tror att vi alla, men förstås främst de som styr, noga behöver tänka igenom hur våra skattemedel för sjukvård bäst ska användas de kommande decennierna.