Nästan hälften av landets journalister bor i Stockholms län. I elva kommuner är det å andra sidan helt tomt. Journalisttätheten varierar i områden med olika väljarbas och invandrartäthet. Detta framgår av en undersökning från Institutet för mediestudier. 

Snedfördelningen av samhällsbevakarna väcker många frågor. Är mediebilden representativ? Troligen inte. Vilka nyheter missas i så fall och kanske ännu viktigare; vilka presumtiva läsare exkluderas?

Läkartidningen avser att bevaka hela läkar-Sverige. Redaktionen är förvisso belägen i Stockholm men vi försöker hålla utkik runtom i landet och gör med jämna mellanrum reportage från norr till söder. Under vinjetten Klinik och vetenskap publicerar vi material som skickats in från läkar- och forskarkollegor. Under 2014 tog vi emot sådana artiklar författade av 589 personer. Samtliga län fanns representerade bland författarna med flest från Stockholm (45  procent), Västra Götaland (14 procent), Skåne (12 procent) och Uppsala (9 procent).

Jämfört med Läkarförbundets statistik över verksamma läkares länsfördelning var  Stockholm och Uppsala mest överrepresenterade bland författarna. Sämst representerat var Södermanland. Givet den höga andelen disputerade författare är det förståeligt att universitetsregionerna tar mer plats, men med författare från landets alla län kan vi konstatera att det finns mycket att delge även därifrån. Jag hoppas att ni fortsätter att dela med er av erfarenheter och frågeställningar, och ser fram emot manus från landets alla hörn.