Sverige har brist på läkare inom många specialiteter. Läkare är ofta beredda att fortsätta arbeta även efter 67 års ålder. Ett stort antal fortsätter som timanställda hos sin tidigare arbetsgivare, ofta på deltid. Andra deltar i läkarstafetter på orter där det finns en bristsituation eller utomlands i biståndsarbete. Det är dock inte alls självklart att som landstingsanställd få arbeta efter 67. 

För 6 år sedan vände sig fyra infektions­överläkare till Diskrimineringsombudsmannen (DO), då de vägrades fortsatt anställning efter 67 på den klinik de var anställda vid. Utslaget från DO gick då på arbetsgivarens linje. De fyra läkarna är fortfarande i arbete, men inte hos sin gamla arbetsgivare. I ett nyligen uppmärksammat ärende anser DO, och i en senare prövning även Arbetsdomstolen (AD), att ett kollektivtrafikbolag diskriminerar äldre när de inte låter personer som fyllt 70 år köra buss. 

Frågan är om det är skillnad på läkares och busschaufförers förmåga att utöva sitt yrke, eller om DO ändrat åsikt? Jag tror mer på det senare – och bra är väl i så fall det.

Hur som helst finns det all anledning att ta till vara den erfarenhet och arbetsvilja som finns hos många läkare även efter det att 67-årsgränsen uppnåtts. Som belysts, bland annat i Läkartidningen, ökar medellivslängden snabbt och chansen att bli 100 år är för många stor. För dem som vill ägna sig åt arbete även efter 67 finns god chans att också hinna vara pensionär i många år.

Jävsdeklaration: Författaren har nyligen fyllt 65 år.