Snart går de brittiska underläkarna ut i strejk. Skälet är påtvingade reformer av deras arbetstider. I praktiken innebär detta mer arbete under obekväma tider till samma eller lägre ersättning. Dess­utom slopas de viten som drabbat arbetsplatser som tvingat läkare att arbeta överdrivet många timmar, något som befaras inverka negativt på patientsäkerheten. Förändringarna utgör en del i att utöka NHS (National Health Service) helgverksamhet. 

Som stöd för reformen har sjukvårdsministern Jeremy Hunt hävdat att upp till 11 000 dödsfall om året kan undvikas och hänvisat till en artikel i BMJ som visat upp till 15 procent ökad mortalitet för patienter som lagts in under helgtid jämfört med vardagar. Visserligen var helgbesökarna som regel sjukare, men även då man försökte justera för detta kvarstod viss skillnad. Artikelförfattarna var dock särskilt tydliga med att man utifrån analysen inte säkert kunde fastställa orsaken till skillnaden, än mindre avgöra hur stor del av riskökningen som kunde förhindrats. 

I ljuset av den aktuella brittiska krisen kan den motion om avskaffandet av svenska läkares jouravtal, som inkom till SKL:s kongress häromveckan, tyckas vårdslös. Motionen, som lyckligtvis avslogs, grundade sig delvis på data från en OECD-rapport utan att ta hänsyn till att variablerna inte alltid är jämförbara mellan länder då vårdsystemen skiljer sig åt. 

Studier är belastade med svagheter som begränsar vilka slutsatser som kan dras. Därför måste de tolkas med omsorg.