Utvecklingen går snabbt – både på gott och ont. Nya sjukdomar uppstår eller blir vanligare, men oftast kan de bemästras med nya och förbättrade strategier och terapier. Vissa traditioner består. En sådan är nomineringen av årets artiklar i Läkartidningen. Vissa gemensamma drag kan identifieras i de vinnande bidragen. De behandlar ofta aktuella ämnen, och författarna har drivits av ett engagemang att bibringa oss läsare viktiga kunskaper och insikter. Fem av de sex vinnande artiklarna hade författare som kommit till riksstämman för att få diplom och blommor samt bli intervjuade på scenen. Engagemanget lyste igenom i författarnas muntliga sammanfattningar av innehållet i de vinnande bidragen. 

Dagen före prisutdelningen fick jag av en kollega höra en solskenshistoria som relaterade till en av vinnarartiklarna (»Dags att begrava adrenalinmyten«). Kollegans 85-åriga mor led av karpaltunnelsyndrom och hade fått tid för bedömning av detta på mottagningen inför utsatt operationstid 2 veckor senare. »Vi opererar dig direkt«, sa kirurgen. Detta gjordes i lokalbedövning med adrenalin och patienten var botad på 30 minuter – ett bra exempel på effektiv och patientcentrerad sjukvård.

En av Läkartidningens uppgifter är att genom att sprida kunskap medverka till att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården. Jag hoppas att du vill hjälpa oss i denna uppgift genom att skriva i Läkartidningen 2016.

Håll utkik efter denna spalt som efter årsskiftet finns på ny plats i tidningen. Vi ses där!

Till dess önskar jag er alla en God jul och ett Gott nytt år!