Så ses vi igen, men nu på denna sida årsskiftet och på ny plats i den »nya« Läkartidningen. Tanken med den nya placeringen av denna spalt är att knyta närmare an till det kliniskt vetenskapliga innehållet. Från läsarundersökningar vet vi att denna del i tidningen hör till det som uppskattas mest av er läsare. 

Förutom kortfattade sammanfattningar av nya vetenskapliga rön innehåller detta nummer ett antal intressanta längre artiklar. Mef Nilbert diskuterar väntetider i cancervården och deras betydelse för cancerrelaterad sjuklighet samt dödlighet. I en översiktsartikel redogörs för lovande resultat med substitutionsbehandling vid amfetaminberoende. I övrigt behandlas sömnstörningar hos barn, där vikten av en god anamnes poängteras, samt beskrivs en patient med tiaminbrist, som var sannolik orsak till laktacidos. Således behandlas stora och viktiga diagnosgrupper kompletterat med en fallbeskrivning av en mer ovanlig åkomma. 

I Läkartidningen vill vi ta fram det som är av intresse för de flesta läkare. Jag inser att alla inte kan eller vill läsa allt som vi publicerar men jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer. Till detta kommer att vi varje dag kommer med nya inslag på vår hemsida. Ni kommer framöver i varje nummer att möta en medicinsk redaktör på denna sida. Har ni synpunkter på vårt innehåll, vill föreslå att vi belyser ett visst ämne eller ännu hellre har förslag på att skriva själva är ni hjärtligt välkomna att höra av er! Kontaktinformation finns på vår webbplats.