En universitetsutbildning ska ge kunskaper och färdigheter och en beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Många av yrkeslivets utmaningar kräver dock erfarenheter som inte med lätthet kan erhållas i en utbildningssituation. 

Som arbetstagare lär man sig att klara av arbetsuppgiften, hålla tider, kommunicera och samarbeta. De som innehar olika förtroendeposter lär sig dessutom än mer om beslutsfattande, projektledning och ansvar. 

Under mina fyra år som inspektor för Medicinska föreningen i Stockholm har jag arbetat tillsammans med oerhört engagerade och kompetenta studenter. Att pröva, öva och utöva uppgifter i ett annat sammanhang än studierna utvecklar kunskap, färdigheter och förhållningssätt av svåröverskattad betydelse för blivande läkare. I kulturella aktiviteter, studiebevakning och studentinflytande får man pröva på att samarbeta, leda, följa, skapa, glädjas, misslyckas och lyckas, kommunicera, hantera konflikter samt ge och ta feedback. 

I sina olika uppdrag lär sig studenterna att sätta upp mål, strukturera processer och driva projekt. Dessutom erhålls en praktisk inblick i vad juridiskt ansvar i styrelser innebär, med bland annat lagar, förordningar, arbetsgivaransvar och ekonomi. Än viktigare är hur arbete bedrivs med etik och omsorg om varandra i förgrunden.

Om studenter som dessa blir framtidens ledare, har jag en stark förhoppning om att framtidens sjukvård blir än bättre.