Vilken är den dyraste behandlingen för en sjukdom eller skada? Svar: Den som inte behövdes och dessutom komplicera­des av undvikbar skada. Den näst dyraste? Den som inte behövdes, men inte komplicerades. Tredje dyrast? Den som behövdes, men komplicerades av undvikbar skada. 

Först på fjärde plats kommer den behandling som både behövs och inte kompliceras av undvikbar skada.

När Porsche i början på 1990-talet ville komma tillrätta med bristande kvalitet på sina bilar, fann man att det var 1 000 gånger dyrare att rätta till felet när ägaren kom tillbaka med ett garantifel, än att åtgärda det direkt när det uppstod.

Diskussionen om kvalitetsbristkostnader i sjukvård har dröjt länge. Var sjätte patient som opereras med ledprotes i knäet blir inte av med den smärta som föranledde operationen. Bara sjukvårdskostnaden för att behandla en patient med en infekterad ledprotes är minst 7 gånger så hög som en primär­operation. Om då operationen från början var onödig, och dessutom kompliceras av en infektion, ligger den totala siffran för kvalitetsbrist skyhögt över vad en behövlig operation som går som avsett kostar.

Sjukvård som både behövs och är bra, kostar den egentligen någonting? Kan sådan sjukvård rentav betraktas som en samhällelig inve­stering? Och om vi slutade med, säg, hälften av icke-behövliga insatser och halverade antalet skador, vad skulle vi då kunna använda de resurserna och pengarna till?