Innan det mänskliga genomet var helt kartlagt trodde många forskare att det skulle innehålla drygt 100 000 gener. Detta antagande var baserat på uppfattningen att människan, som är en av de mest komplexa varelserna på jorden, borde vara utrustad med många gener. Siffran har dock gradvis reducerats, och människan anses nu ha drygt 20 000 gener, obetydligt fler än en schimpans eller mus.

Men hur litet kan ett liv egentligen bli? Frågan besvaras åtminstone delvis i en artikel av Craig Venter och hans medarbetare i Science för några veckor sedan. Forskargruppens mål var att bara ha med det antal gener som är absolut nödvändigt för att en bakterie ska kunna överleva och föröka sig i hyfsad takt. 

Man utgick från en verklig bakterie med liten arvsmassa men med en syntetisk arvsmassa som skapats av forskargruppen och placerats i ett cellmembran i bakterien. I nästa steg ville forskarna få fram vilka gener som verkligen är oumbärliga genom att successivt slå ut en gen i taget och se vad som hände. Och nu har de alltså lyckats skapa detta lilla bakterieliv, vars namn för övrigt är JCVI-syn3.0, med ett minimalt genom om 473 gener som tillväxer med en dubbleringshastighet på 180 minuter.

Så rätt svar är att det krävs minst 473 gener för att en cell ska fungera. I dagsläget, är det väl bäst att tillägga, eftersom halveringstiden hos denna typ av sanningar tenderar att vara kort.