… har varit lång för läkare som är utbildade utanför EU. Regeringen och Socialstyrelsen har nu bestämt sig för en helt ny modell för prövning av läkare med examen utanför EU, och nu på legitimations- i stället för examensnivå. Grunden blir ett nytt kunskapsprov, som Umeå universitet kommer att ansvara för, kompletterat med 6 månaders praktik. 

Hur provet ska utformas redogjorde man för på ett möte på Läkaresällskapet den 26 april (tillgängligt på Läkaresällskapets webb-TV). 

Provet är ambitiöst upplagt och ska testa både prekliniska och kliniska teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter i ett omfattande så kallat OSCE-prov med 14 korta och 4 längre stationer. Det ska ges 4 gånger om året. 

Något förvånande är att man när det gäller den teoretiska delen inte använder sig av det prov som redan finns för att testa kunskaper på legitimationsnivå, nämligen AT-provet som ges 4 gånger om året. Detta skulle ha två stora fördelar: för det första att alla läkare som ska få svensk legitimation genomgår samma teoretiska prov, för det andra att ekonomiska resurser skulle användas bättre genom att 4 i stället för 8 examinationer per år konstrueras och genomförs. 

Som nyligen refererats i Läkartidningen är andelen underkända vid AT-provet tyvärr hög bland dem med utbildning utanför EU. För de allra flesta av dem som ska göra det nya kunskapsprovet kommer förberedelser i form av inläsning och kontakt med praktisk svensk sjukvård att behövas.