Året 2016 är snart slut. Ett år som likt många andra har präglats av tråkiga händelser på global nivå. Krig i Mellanöstern och på andra platser, flyktingströmmar, naturkatastrofer, fortsatt miljöförstöring och oväntade, mindre bra val­utgångar. 

Här hemma är vi lyckligt förskonade från de stora katastroferna men alls inte från problem. Karolinska institutet har drabbats av Mac­chiariniskandalen, sjukvården lider brist på framför allt sjuksköterskor och vårdplatser står stängda.

Vad kan man då önska inför det kommande året? Min personliga önskelista lämnar det globala och rör vår sjukvård, medicinsk utbildning och forskning:

  • Personalbristen i vården minskar dramatiskt så att nu stängda vårdplatser kan öppnas.
  • Nya och effektiva behandlingar införs som revolutionerar/förbättrar behandlingsresultaten av de stora folksjukdomarna, inklusive cancer.
  • Fusk i forskning och utbildning försvinner genom bättre övervakning och förbättrat etiskt förhållningssätt.
  • Läkarutbildningen effektiviseras och förbättras genom en ny 6-årig utbildningsplan fram till legitimation.
  • Förutsättningarna för läkares kontinuerliga vidareutbildning förbättras.

Det finns mycket annat att önska, och min önskelista är nog delvis utopisk, men om vi önskar oss något och i samverkan med andra arbetar för det kan önskan kanske gå i uppfyllelse.