Från och med detta år är alla preventivmetoder som omfattas av högkostnadsskyddet gratis för unga under 21 år. Då de flesta som blir oönskat gravida dock har passerat denna ålder hade man helst önskat att gränsen satts lite högre. Men man får vara glad för det lilla, och de flesta landsting har ändå någon form av subvention upp till 25 år. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning för kvinnors reproduktiva hälsa. Ett annat steg är att vi äntligen kanske kan få möjlighet att registrera och därmed kvalitetssäkra en av de vanligaste medicinska åtgärderna för kvinnor, nämligen abort.

Ett steg, eller snarare ganska många, tas dock tyvärr i en helt annan riktning i USA. Där oroas nu kvinnor över att sjukförsäkringssystemet sannolikt inte längre kommer att omfatta preventivmedel när den nya administrationen tar plats i Washington. Sedan valresultatet blivit klart har kvinnor köat för att hinna få spiraler insatta utan kostnad. Särskilt den typen som har effekt riktigt länge, minst en mandatperiod.  En oönskad graviditet är ju i många stater heller inte längre enbart kvinnans angelägenhet. Värre riskerar det också att bli efter att kirurgen Tom Price, en känd abortmotståndare som anser att vissa preventivmetoder är mordverktyg, har utnämnts till hälsominister. 

I Sverige finns i dag i alla fall ett stort stöd för att värna reproduktiva rättigheter men det gäller att vara vaksam. Amerikanskt kvitter på Twitter kan vinna gehör också här.